Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka

Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka

To nie tylko książka biograficzna Jerzego Prokopiuka, ale również próba przedstawienia i uporządkowania jego światopoglądu. W książce znajdziemy również wybór jego poezji młodzieńczej, a także notatki z rozmów z myślicielem i gnostykiem Robertem Walterem.

Read More »

Krzysztof Błecha i Iwona Wawer – Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia

Krzysztof Błecha i Iwona Wawer – Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia

Książka PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I FITOTERAPIA to niezwykle unikalna i cenna publikacja prezentująca w nowoczesny sposób tematykę profilaktyki zdrowotnej, suplementów diety, żywności funkcjonalnej i leków roślinnych w oparciu o najnowsze badania naukowe. Jedyne tego typu całościowe kompendium, które się ukazało w języku polskim. Jej autorami są prof. Iwona Wawer, kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wybitna specjalistka od suplementów diety i badań związków biologicznie czynnych izolowanych z roślin z zastosowaniem spektroskopii NMR i EPR oraz Krzysztof Błecha, lekarz medycyny o kilku specjalizacjach, a jednoczenie znakomity zielarz, terapeuta manualny i dyrektor Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza oraz zasłużonej firmy zielarskiej Bonimed.

Read More »

Regina Sidorkiewicz „Kolorowy portret duszy”

Regina Sidorkiewicz „Kolorowy portret duszy”

Aura jest portretem duszy i ciała. Wokół każdego człowieka powstaje kolorowa otoczka, pole energetyczne człowieka. Jeśli jest ona pełna i nasycona równomiernie kolorami, wyraża człowieka zrównoważonego i zdrowego. Natomiast, gdy pojawiają się zakłócenia w obrazie aury, świadczy to o blokadach energetycznych i dysharmonii. Aura jest wypadkową wszelkich oddziaływań fizycznych, psychicznych i duchowych. Terapeutką malującą aurę i potrafiącą ją niezwykle trafnie zdiagnozować jest Regina Sidorkiewicz z Zielonej Góry.

Read More »

Peter Bichsel, Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu Zen – tłum. Leszek Matela

Peter Bichsel, Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu Zen – tłum. Leszek Matela

Peter Bichsel to najsłynniejszy po Frischu i Dürrenmatcie pisarz szwajcarski tworzący w języku niemieckim. W zbiorze opowiadań, przełożonym na język polski przez współpracownika „NŚ” Leszka Matelę, autor nawiązuje do stylu opowiastek zen. Ukazuje ludzi zbuntowanych wobec otaczającej ich rzeczywistości współczesnego świata, ludzi próbujących wyrwać się z przyzwyczajeń myślowych. Bohaterowie Bichsela chcą na własny użytek sprawdzić przekazaną im wiedzę, odrzucając wiarę w słowa, definicje i aksjomaty, wiarę w rzeczy, których nie doświadczyło się własnymi zmysłami, czy nie przeżyło się we własnym wnętrzu. Przypomina to mistrzów zen, którzy zachęcają do tego rodzaju postawy. „Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu zen” to przykład ciekawej literatury współczesnej odczytywanej, w zależności od wrażliwości i wiedzy, w różnych kontekstach znaczeniowych. Peter Bichsel Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu Zen Wybór, przekład, słowo wstępne: Leszek Matela Wydawnictwo Kos Katowice, 1998 ISBN...

Read More »

Światło na ścieżkach gnozy

Światło na ścieżkach gnozy

  Esej o twórczości Jerzego Prokopiuka Tekst i zdjęcia (c) Leszek Matela   Doprawdy trudno sobie wyobrazić, jaka by była wiedza współczesnych Polaków na temat ezoteryki, gnozy, Steinera, Junga i wielu innych ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi duchowemu, gdyby nie działalność Jerzego Prokopiuka. Począwszy od lat 60-tych XX wieku tłumaczył dzieła wielu znaczących myślicieli, opatrywał je wstępami i komentarzami. Powstało łącznie około 400 esejów, rozpraw i artykułów oraz ponad 120 przekładów książek z języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego. Stworzono też unikalne pismo GNOSIS z J. Prokopiukiem jako redaktorem naczelnym. Powstał również klub Gnosis, znakomite forum wymiany myśli ezoterycznej. http://www.gnosis.art.pl/ Z Jerzym nawiązałem kontakt na przełomie 1978 i 79 roku, po jego wykładzie o gnozie i psychologii Junga w klubie PAX w Toruniu. Przygotowywałem się wówczas do napisania pracy magisterskiej dotyczącej motywów mistycznych i orientalnych w prozie laureata Nagrody Nobla Hermanna Hessego. A że temat był bliski jego sercu, wymienialiśmy przez dobre kilka lat opinie najpierw o Hessem, a potem też o wielu innych zagadnieniach z pogranicza ezoteryki i literatury. W międzyczasie powstały też moje artykuły o Goethem jako ezoteryku, o Steinerze, teozofii, mistyce chrześcijańskiej, parapsychologii i dziedzinach pokrewnych. Inspirowała mnie też sztuka przekładu, w której Jerzy Prokopiuk był dla mnie wzorem. W duchu tej fascynacji dokonałem wyboru i przełożyłem aforyzmy H. Hessego, następnieopowiadania G. Zwerenza (wydane w prasie podziemnej),a później też utwory m.in. G. Meyrinka i P. Bichsela (te ostatnie wydane przez wydawnictwo KOS). Z tej też inspiracji stworzyłem jedyny do tej pory w Polsce słownik psychotroniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, wydany również przez katowicki KOS. Praca translatorska, wspomniane wstępy i opracowania, a potem odczyty i innego rodzaju działania Jerzego Prokopiuka dały wielu osobom możliwość zetknięcia się z głęboką wiedzą duchową. Młodszemu pokoleniu warto przypomnieć, że dobra książka stanowiła w latach 70-tych i 80-tych towar deficytowy, a przeczytanie czegoś, co ocierało się o gnozę i ezoterykę było marzeniem ściętej głowy. Pamiętam to dokładnie, bo sam poszukiwałem w antykwariatach i bibliotekach przedwojennych wydań tego typu publikacji i było to zadanie niezwykle trudne. I wtedy Jerzy podsunął dyrektorowi Instytutu Austriackiego w Warszawie listę książek z zakresu szeroko pojętej literatury ezoterycznej, o które warto by było uzupełnić tamtejszą bibliotekę. Pomysł wyborny. Dzięki temu, w latach głębokiego komunizmu, wspaniałe, niedostępne gdzie indziej w kraju pozycje można tam było wypożyczać. Dziś twórczość dostojnego jubilata (rocznik 1931) jest porządkowana i uzupełniana ciągle o nowe eseje. W wydawnictwie KOS ukazały się 4 książki Jerzego Prokopiuka. PIĘKNO JEST TYLKO GNOZY POCZĄTKIEM To znakomity zbiór esejów ukazujący rolę gnozy we wszystkich dziedzinach sztuki: w muzyce, malarstwie, teatrze, literaturze, poezji oraz w filmie. Prześledzimy w nim wraz z autorem gnostyczne wątki w literaturze, od klasyków takich jak Szekspir, Goethe, Schiller, Novalis, Blake, poprzez m.in. Meyrinka, Kafkę, Hessego, a na filmowym odczytaniu gnozy w Matrixie skończywszy. http://www.kos.com.pl/piekno_jest_tylko_gnozy_poczatkiem_prokopiuk.html MÓJ JUNG Jerzy Prokopiuk poświęca tym razem swój zbiór esejów Carlowi Gustavowi Jungowi, twórcy psychologii głębi i człowiekowi, który pozwala nam spojrzeć na nasze życie...

Read More »