Człowiek i jego symbole

Posted on lip 7, 2021

Recenzja Leszka Mateli

CZŁOWIEK I JEGO SYMBOLE to ważna pozycja do zrozumienia myśli jungowskiej. Wydało ją Wydawnictwo KOS w Katowicach. Zbór zawiera pracę mistrza Bliżej świadomości, jego ostatni napisany za życia tekst. Poza tym znajdziemy w nim przegląd koncepcji Junga przedstawiony przez jego bliskich współpracowników i interpretatorów: Josepha L. Hendersona, Marie-Lousie von Franz, Anielę Jaffe, i Jolandę Jacobi. Koordynatorem projektu był John Freeman. Do grona wybitnych specjalistów, dzięki którym powstało polskie wydanie, zaliczyłbym również zmarłego w marcu 2021 r. Jerzego Prokopiuka. Poprzedził on książkę obszernym wstępem dotyczącym znaczenia symboli. Swój wkład ma także autor tłumaczenia Robert Palusiński.

Jung próbuje nam ukazać złożoność omawianej problematyki ujmując to następująco:  Ponieważ istnieje niezliczona liczba obiektów poza zasięgiem ludzkiego zrozumienia, bezustannie korzystamy z symbolicznych określeń, aby reprezentowały koncepcje, których nie potrafimy zdefiniować czy w pełni pojąć. To między innymi dlatego wszystkie religie wykorzystują  język symboliczny lub obrazy.

Natomiast sny szwajcarski psycholog uważa za  kompensację świadomej postawy człowieka. Symbole pojawiają się w nich nieświadomie i spontanicznie w formie marzeń sennych. Podlegają przełożeniu na obszar umysłu i stają się zjawiskami psychicznymi.

Przedstawienie najważniejszych założeń spuścizny Carla Gustava Junga tak, aby były one zrozumiałe, a zarazem interesujące dla czytelników niezajmujących się psychologią, to zadanie niezwykle trudne. Myślę, że książka spełnia w dużym zakresie to zadanie. Jest to też pierwsze jej wydanie po polsku.

Jung długo zastanawiał się, czy warto opublikować taką pozycję dla osób bez specjalistycznej wiedzy psychoanalitycznej. Miał jednak sen, że powinien to uczynić. Opracował więc plan tej książki włącznie z rozdziałami, o których napisanie poprosił czworo swych najbliższych współpracowników. Jego prace redakcyjne zakończyły się dokładnie na 10 dni przed śmiercią. Nic dziwnego, że wiele osób traktuje to dzieło jako podsumowanie dorobku mistrza. Studiując je podejmujemy niejako zmagania z własną podświadomością, która jest przecież ważną częścią każdego z nas.

Carl Gustaw Jung, CZŁOWIEK I JEGO SYMBOLE, Wydawnictwo KOS, Katowice, ISBN: 9788376491486

Informacje o książce na stronie wydawcy:

https://www.kos.com.pl/czlowiek_i_jego_symbole_jung_kos.html