Gdzie jest trzecie oko?

Posted on kw. 23, 2013

Gdzie jest trzecie oko?

Czy zdumiewające związki i podobieństwa między wychowanymi osobno bliźniętami jednojajowymi mają swoje odniesienia tylko w genetyce? A może istnieje między nimi jakaś więź natury parapsychicznej ? Na to pytanie próbował odpowiedzieć amerykański psycholog prof. Bouchard w ramach programu badań naukowych pod nazwą „Minneapolis-Project”. O ile częściowo daje się wytłumaczyć podobieństwa bliźniąt w sferze psychicznej i intelektualnej, to nie można tego zrobić wobec faktu zapadania na te same choroby w tym samym czasie. Dotyczy to również wypadków losowych i jednakowych stanów emocjonalnych u bliźniąt pomimo braku bezpośrednich kontaktów między nimi.

Prof. Bauchard stwierdził, że pomiędzy bliźniętami szczególnie jednojajowymi znacznie łatwiej dochodzi do kontaktów telepatycznych niż między innymi ludźmi choćby spokrewnionymi. Okazuje się, że stosunkowo często zachodzi u bliźniąt przekazywanie emocji i reakcji organizmu drogą telepatyczną. Dzięki artykułom w prasie amerykańskiej znany stał się przypadek Kennetha i Keitha Main z Newcastle. Kiedy jeden z chłopców był operowany u drugiego zdrowego zaobserwowano bóle i ostre reakcje organizmu w miejscach poddanych zabiegowi u brata bliźniaka. Znanych jest też wiele przypadków kiedy siostry bliźniaczki rodziły dzieci w tym samym czasie i o tej samej godzinie. Notuje się również wypadki tajemniczej śmierci bliźniąt jednojajowych w tym samym czasie.

Już w 1968 roku dr Paweł Naumow na podstawie eksperymentów przeprowadzanych w Moskiewskiej Klinice Ginekologicznej udowodnił, że istnieje ścisła więź natury niefizycznej między matkami a niemowlętami. W laboratoriach amerykanskich potwierdzono telepatyczne wyzwalanie się identycznych reakcji w organizmach bliźniąt. Badano m.in. ilość krwi w kończynach za pomocą pletysmogramu. Niemiecki specjalista w tej dziedzinie Josef Giebel dostrzega analogię pomiędzy telepatią u bliźniąt a leczeniem przez podobieństwo. Chodzi o zasadę : „podobne oddziaływuje i wiąże się z podobnym.” Zasada ta stosowana jest szeroko w medycynie ludowej opartej na magii sympatycznej, radionice oraz w heomeopatii. Istnieje nawet teoria amerykańskiego badacza Le Shana upatrująca istotę bioenergoterapii w bliźniaczym stopieniu się psychik uzdrowiciela i pacjenta. Z kolei niemiecki badacz Otto Sarlay snuje brzmiąco na pierwszy rzut oka fantastyczną hipotezę i fenomen bliźniąt wiąże z tradycją okultyzmu. Według niej dusza ludzka inkarnuje się w okresie płodowym. Bliźnięta jednojajowe – jak twierdzi Sarlay – to jakby jedna dusza rozdwojona na dwa zarodki, podczas gdy w bliźnięta dwujajowe wcielają się dwie dusze.