GDZIE ZNAJDZIEMY MIEJSCA MOCY DAWNYCH SŁOWIAN? WZGÓRZE TUMSKIE W PŁOCKU

Posted on wrz 17, 2020

GDZIE ZNAJDZIEMY MIEJSCA MOCY DAWNYCH SŁOWIAN?

WZGÓRZE TUMSKIE W PŁOCKU

 

Leszek Matela, autor książki SŁOWIAŃSKIE KORZENIE

 

Nasi przodkowie potrafili pieczołowicie wyszukiwać miejsca, w których koncentrują się pozytywne promieniowania przyrody. Dziś nazywamy je miejscami mocy. Warto wiedzieć, gdzie się znajdują i jak je odnaleźć.

Ważnym punktem kultowym Słowian na Mazowszu było Wzgórze Tumskie w Płocku. Nie bez powodu miejsce to zwano Świętą Górą Mazowiecką. Wzgórze zostało wypiętrzone na wysokość ponad 50 m ponad lustro wody w Wiśle. W najwyższym punkcie wzgórza zbudowano święty krąg. Utworzono go z otoczaków polnych, którymi wybrukowano koliście przestrzeń wokół płaskiego kamiennego ołtarza. Za ołtarzem wznosił się potężny drewniany słup z wizerunkiem bóstwa. Być może bóstwo było ukazane pod postacią wielkiego drapieżnego ptaka (niewykluczone, że orła), gdyż takie jest medytacyjne przesłanie Wzgórza Tumskiego.

Na szczycie wzgórza wykopano jamy do wzniecania ogni ofiarnych. Z ciekawą hipotezą wystąpił archeolog prof. Włodzimierz Szafrański. Otóż według niego, Wzgórze Tumskie było pierwotnie miejscem kultu Celtów. Już w roku 400 p.n.e. istniało tu sanktuarium z rytualną kuźnią obsługiwaną przez kapłana-kowala. Również Słowianie w okresie późniejszym wybrali to miejsce mocy na swoje centrum kultowe. Z całego Mazowsza zaczęto pielgrzymować na Wzgórze Tumskie. U podnóża wzniesienia tryskało źródło służące pielgrzymom do rytualnych ablucji. Wybudowano nawet zbiornik kamienny umożliwiający czerpanie „świętej’ wody. Wzgórze Tumskie stanowiło też miejsce zjazdów starszyzny plemiennej Mazowszan. Tu prawdopodobnie rozstrzygano losy konfliktów i podejmowano ważne decyzje. A może nawet na wzgórzu odbywały się sądy plemienne.

W dawnych czasach w miejscach mocy wyczuwano bardzo silne energie wzmacniane dodatkowo przez kamienne budowle. Wierzono, że człowiek w takich miejscach uzyskuje ważny impuls wewnętrzny, pomocny zarówno w wielu kwestiach duchowych jak i życia codziennego. W miejscu dawnego kultu przedchrześcijańskiego zbudowano kościół wraz grodem, który w wieku XI stał się stolicą Mazowsza. Przeprowadzone na Wzgórzu Tumskim przeze mnie badania radiestezyjne potwierdziły, że jest to faktycznie silne miejsce mocy. Obecnie promieniowanie osiąga tu moc rzędu 44.000 jednostek w skali Bovisa (dla porównani w przeciętnym miejscu nie przekracza ono zazwyczaj 6500 jednostek).

Niegdyś przekraczało 50.000 jednostek ze względu na istnienie kamiennego kręgu, który wzmacniał pozytywne wibracje Ziemi i Kosmosu skoncentrowane w tym miejscu. Ołtarz i kolista przestrzeń wokół niego wyłożona kamieniami znajdowały się na dziedzińcu płockiego zamku, gdzie obecnie ma siedzibę Muzeum Ziemi Mazowieckiej.  Sanktuarium słowiańskie na Wzgórzu Tumskim istniało prawdopodobnie prawie do końca wieku a jego egzystencję zakończyła chrystianizacja dokonana przez biskupa Jordana.

Ważne jest, abyśmy miejsca mocy naszych przodków odwiedzali. Występują w ich nadal subtelne wibracje i ślady energetyczne działalności dawnych Słowian. Jak je rozpoznać i jak tego rodzaju doświadczenia wykorzystać do rozwoju duchowego opisuję w mojej książce: SŁOWIAŃSKIE KORZENIE. Znajdziesz w niej również informacje o wspaniałych słowiańskich ceremoniach, tradycjach, świecie wierzeń oraz dawnym życiu na ziemiach polskich.  

http://leszekmatela.com/slowianskie-korzenie-poznaj-tradycje-przodkow/