Godowe święto

Posted on gru 1, 2020

GODOWE ŚWIĘTO

– Leszek Matela, autor książki SŁOWIAŃSKIE KORZENIE

 

 

 

Rok obrzędowy dawnych Słowian zaczynał się od przesilenia zimowego 21 grudnia. Owe wielodniowe świętowanie Godowego Święta albo Zimowego Staniasłońca trwało zazwyczaj aż do 6 stycznia. Nazywano je też, zależnie od regionu: Gody, Kres, Stado i  Kolęda.

 

Cieszono się z tego, że po najdłuższej nocy w roku dnia zaczynało przybywać. Słowianie traktowali to jako symboliczne zwycięstwo światła nad ciemnością. Słońce od tej pory ponownie odzyskiwało panowanie nad światem, co radowało ludzi i dawało nadzieję nadejścia długich, ciepłych dni. Aby zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku, obchodzono w rytualnych pochodach wszystkie domy śpiewając pieśni. Takie odwiedzanie siedzib ludzkich zaczęto nazywać kolędowaniem, a wykonywane utwory kolędami. Zwyczaj ten przejęło później chrześcijaństwo.

 

Święto Godowe w dniach 21-22 grudnia to pierwszy dzień zimy, a także święto poświęcone nieżyjącym przodkom. Na cmentarzach palono ogniska, by ogrzać zmarłych, organizowano uczty (tryzny) na ich cześć.  Rozpalanie stosu drewna w najkrótszą noc w roku miało też aspekt magiczny. Chciano pomóc Słońcu w jego zmaganiach z ciemnościami. Choinka pojawiła się u Słowian znacznie później. Znano natomiast zwyczaj wstawiania do domu symbolicznego drzewa życia, choćby w postaci snopka zboża czy jemioły.

 

W przesilenie zimowe wróżono i próbowano przewidzieć pogodę na zbliżający się rok. Stąd zwyczaj przepowiadania przyszłości na Gwiazdkę. Dlaczego świętowanie chrześcijańskiego Bożego Narodzenia ustalono na 25 grudnia, a nie na 21? Otóż głównym powodem było obchodzenie w Starożytnym Rzymie święta poświęconego bogu Słońca Sol Invictus właśnie 25 grudnia.  Powiada się, że cesarz Konstantyn przemianowując obrzędy pogańskie na chrześcijańskie próbował pogodzić obie wiary.

 

Warto, abyśmy tradycje naszych przodków poznawali. Te i inne szczegóły z ich życia i zwyczajów znajdziesz w mojej książce: SŁOWIAŃSKIE KORZENIE. Poznasz też słowiańskie rytuały i wierzenia, życie codzienne, zdrową dietę.

http://leszekmatela.com/slowianskie-korzenie-poznaj-tradycje-przodkow/

Słynny etnograf Zygmunt Gloger napisał kiedyś: Obce rzeczy wiedzieć, dobrze jest, swoje obowiązek!