Parapsychologia, ezoteryka, radiestezja, praramedycyna

Posted on kw. 23, 2013

Parapsychologia, ezoteryka, radiestezja, praramedycyna

Niniejszy słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski jest unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Jest to jedyny słownik z tej dziedziny jaki ukazał się do tej pory i to zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Obejmuje on słownictwo z zakresu parapsychologii, ezoteryki, radiestezji i paramedycyny oraz dziedzin pokrewnych. Znacznej większości podanego tu słownictwa na próżno szukać nawet w największych słownikach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich.

Książka, którą oddajemy do rąk Państwa, podaje krótkie wyjaśnienia wielu terminów, stąd też spełnia ona poniekąd również rolę małego leksykonu zjawisk PSI, radiestezji, ezoteryki i paramedycyny. Nasz słownik godny jest polecenia nie tylko dla każdego tłumacza czy filologa, ale również dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych publikacjami ze wspomnianych dziedzin zarówno w języku niemieckim jak i polskim. Jeśli masz już jakikolwiek słownik polsko-niemiecki lub niemiecko-polski to możesz znakomicie uzupełnić jego zakres poprzez niniejszą publikację.

Einige Zeilen über das Wörterbuch

Das vorliegende polnisch-deutsche und deutsch-polnische Wörterbuch besitzt einen unikalen Rang auf dem polnischen Büchermarkt. Es ist das einzige Wörterbuch auf diesem Gebiet, das sowohl in Polen, als auch in Deutschland erschien. Es umfaßt den Wortschatz aus dem Bereich der Parapsychologie, Esoterik, Radiästhesie und Paramedizin, wie auch verwandter Sachgebiete. Den größten Teil des Wortschatzes findet man in keinen bisher herausgegebenen polnisch-deutschen und deutsch-polnischen Wörterbüchern, sogar nicht einmal in den größten.

Das Buch, das wir Ihnen mit Freude empfehlen, enthält kurze Erklärungen vieler Fachaus-drücke. Deswegen könnte man es als kleines Lexikon für Erscheinungen aus dem Bereich der Parapsychologie, Radiästhesie, Esoterik und Paramedizin nennen. Unser Wörterbuch ist emp-fehlenswert nicht nur für Übersetzer oder Philologen, sondern auch für immer größer werdende Leserkreise, die sich für die Publikationen dieser Art nicht nur in deutscher, sondern auch in polnischer Sprache interessieren. Wenn Sie schon im Besitz eines polnisch-deutschen oder deutsch-polnischen Wörterbuchs sind, kann die vorliegende Publikation als eine ausgezeichnete Ergänzung dienen.

Leszek Matela

Parapsychologia, ezoteryka, radiestezja, praramedycyna. Mały słownik polsko-niemiecki, niemieco-polski

Wydawnictwo Kos

Katowice, 1998

ISBN 83-86757-16-7