Peter Bichsel, Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu Zen – tłum. Leszek Matela

Posted on kw. 23, 2013

Peter Bichsel, Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu Zen – tłum. Leszek Matela

Peter Bichsel to najsłynniejszy po Frischu i Dürrenmatcie pisarz szwajcarski tworzący w języku niemieckim. W zbiorze opowiadań, przełożonym na język polski przez współpracownika „NŚ” Leszka Matelę, autor nawiązuje do stylu opowiastek zen. Ukazuje ludzi zbuntowanych wobec otaczającej ich rzeczywistości współczesnego świata, ludzi próbujących wyrwać się z przyzwyczajeń myślowych. Bohaterowie Bichsela chcą na własny użytek sprawdzić przekazaną im wiedzę, odrzucając wiarę w słowa, definicje i aksjomaty, wiarę w rzeczy, których nie doświadczyło się własnymi zmysłami, czy nie przeżyło się we własnym wnętrzu. Przypomina to mistrzów zen, którzy zachęcają do tego rodzaju postawy. „Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu zen” to przykład ciekawej literatury współczesnej odczytywanej, w zależności od wrażliwości i wiedzy, w różnych kontekstach znaczeniowych.

Peter Bichsel

Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu Zen

Wybór, przekład, słowo wstępne: Leszek Matela

Wydawnictwo Kos

Katowice, 1998

ISBN 83-86757-41-8