Polska magiczna. Przewodnik po miejscach mocy

Posted on kw. 23, 2013

Polska magiczna. Przewodnik po miejscach mocy

Ile razy prezentuję gościom zza granicy Polskę, zawsze zachwycają się naszymi miejscami mocy. Podkreślają, że w większości z nich występują ciągle żywe i aktywne subtelne energie przyrody. Znany zakonnik i jasnowidz Czesław Klimuszko akcentował wielokrotnie rolę Polski i punktów energetycznych, które znajdują się na jej terytorium. Nic dziwnego, że obcokrajowcy mówią o naszej ojczyźnie jako kraju magicznym, pełnym niezwykłych miejsc mocy. A czy my potrafimy docenić bogactwo, które posiadamy? Tego rodzaju punkty, gdzie koncentruje się energia Ziemi i Kosmosu od wieków przyciągały ludzi. W nich wznoszono obiekty sakralne i inne ważne budowle.

Przed wiekami człowiek, choć pozbawiony urządzeń technicznych, potrafił w odpowiedni sposób posługiwać się subtelnymi energiami natury. Otaczał kultem miejsca mocy, gdzie koncentrowały się stymulujące energie przyrody, a wznoszone budowle dopasowywał do ich przebiegu. Potrafił też poprzez stosowanie odpowiednich kształtów i symboli polepszać panujący układ promieniowań. Ową wiedzę zawdzięczał niezwykłej intuicji i wnikliwej obserwacji świata przyrody albo też wtajemniczeniu duchowemu, którego dostąpił. Dziś ponownie zaczynamy zwracać się ku naturze. Dziedzinę wiedzy dotyczącą badania i wykorzystania występujących wokół nas pozytywnych energii przyrody nazywamy geomancją. Zgłębiając wiedzę naszych przodków, mamy przed sobą bardzo wiele do odkrycia.

Również dawni budowniczowie kościołów chrześcijańskich wybierali do ich lokalizacji miejsca mocy. W nich łatwiej jest człowiekowi skoncentrować się na pracy wewnętrznej i modlitwie, uzyskać wyciszenie i wejść na wyżyny duchowe. Skoro istnieją takie miejsca wokół nas, skoro stworzył je Stwórca, dziwne by było, aby ich nie wykorzystać dla dobra ludzi. Dziś często o tym zapominają budowniczowie nowoczesnych kościołów i wznoszą je, niestety, byle gdzie, nierzadko nawet na terenach „odpadowych”, na których nie mogą powstać budynki mieszkalne. Zapytajmy ludzi, którzy uczęszczają na mszę do takich świątyń, czy odczuwają różnicę między nastrojem panującym w nich a np. w średniowiecznych budowlach sakralnych, nawet gdyby były one stare i zaniedbane. Znakomita większość przyzna, iż rzeczywiście coś jest w dawnych kościołach, co ich przyciąga.

W wielu zakonach chrześcijańskich byli nawet mnisi wyspecjalizowani w znajdowaniu najlepszych miejsc pod względem koncentracji naturalnych energii Ziemi i Kosmosu. Do takich zakonów należeli na przykład cystersi. Posiedli oni ogromną wiedzę dotyczącą świata przyrody i jego energii. W ich bogatej spuściźnie możemy odnaleźć ślady wiedzy geomantycznej. Reguła cystersów nakazywała pokorę wobec przyrody, dlatego też budownictwo tego zakonu uwzględniało niewidzialne oddziaływania wokół nas.

Cysterski kodeks zwany Carta caritatis określał zasady organizacji klasztorów. Wyspecjalizowani bracia szukali odpowiednich miejsc pod zabudowę. W takich miejscach musiała istnieć duża koncentracja energii kosmicznych zapewniająca zdrowe życie i ułatwiająca pracę wewnętrzną. Mówiono o charisma loci, czyli charyzmacie miejsca. Położenie opactwa w dolinie otoczonej wodami, w pobliżu lasów dostarczających budulca stało się wzorcem. Prostota formy architektonicznej była streszczeniem postawy wewnętrznej cystersa. Budowniczowie klasztorów cysterskich głosili, że przy wyszukanych formach trudno o należyte skupienie ducha. Podstawa estetyki cysterskiej zakładała piękno wewnętrzne. Jak głosił św. Bernard, było ono cenniejsze niż wszelkie ozdoby zewnętrzne.

Miejsca mocy o szczególnie dużej sile oddziaływania nazywane są czakramami Ziemi. Błędne jest wysnuwanie prostej analogii między czakramami u człowieka i czakramami naszej planety. Po prostu na Ziemi istnieje więcej niż siedem czakramów. Należy je traktować jak węzły w sieci energetycznej i transformatory subtelnych energii. Jest to zresztą zgodne z hipotezą uczonych rosyjskich, Gonczarowa, Makarowa i Morozowa, według której struktura kuli ziemskiej ma przypominać strukturę kryształu. Na powierzchni naszego globu, podobnie jak na krysztale, istnieje rodzaj sieci posiadającej aktywne węzły. Zastanawiającym jest fakt, że właśnie owe węzły pokrywają się z silnymi miejscami mocy na Ziemi. W nich wznoszono istotne dla rozwoju ludzkości obiekty i centra cywilizacyjne.

Badając kościoły zawsze spotykałem się z zainteresowaniem i życzliwością księży (widocznie takich przyciągają miejsca mocy). W tym kontekście warto wiedzieć na przykład, że największym specjalistą od geomancji w Austrii jest ksiądz katolicki i teolog dr Franz Jantsch. Napisał całą serię książek dotyczących austriackich miejsc mocy. W tym samym kraju, w Innsbrucku istnieje instytut naukowy zajmujący się m.in. badaniem zjawisk radiestezyjnych i parapsychicznych kierowany przez redemptorystę ks. prof. Andreasa Rescha. Wspomniany instytut wydaje czasopismo „Grenzgebiete der Wissenschaft” (Dziedziny graniczne nauki). Takich przykładów z różnych krajów można by mnożyć.

Korzyści z odwiedzania miejsc mocy są nie tylko natury intelektualnej i estetycznej, ponieważ – jeśli otworzymy się na ich energie – może to być dla nas nowy rodzaj doświadczenia wzbogacającego nas wewnętrznie. Tego rodzaju punkty energetyczne inspirują i pobudzają kreatywność człowieka. Następuje też zwiększenie biowitalności, co jest istotne dla zdrowia i pomocne w zwalczaniu różnych dolegliwości.

Niniejsza książka przeznaczona jest dla tych wszystkich czytelników, którym nie wystarczą przewodniki koncentrujące się jedynie na zwykłym opisie dziejów zabytków i ich architektury. „Polska magiczna” kierowana jest do osób, które chciałyby poznać to, co tajemnicze i osobliwe w naszym kraju, a nawet oprzeć poznanie niezwykłych miejsc mocy o własne doświadczenie wewnętrzne. W takich miejscach koncentrują się korzystne energie Ziemi i Kosmosu, a człowiek może, udając się tam, doładować swe wewnętrzne akumulatory, poprawić kondycję swego organizmu, wyciszyć się, a nierzadko wzbogacić o nowe doświadczenia duchowe. Miejsca mocy są bowiem takimi energetycznymi punktami naszej planety, które służą ludziom swym niezwykłym oddziaływaniem od tysięcy lat.

Pozostaje mi zatem zaprosić Państwa do wspólnej podróży z tą książką przez niezwykły i tajemniczy świat magicznej Polski, świat który istnieje tuż obok i otwiera się dla ludzi chcących poznać subtelne energie Ziemi i Kosmosu.

Książka zawiera:

  • mapy
  • zdjęcia
  • opisy dojazdu
  • informacje praktyczne

oraz opis:

  • lokalizacji ok. 400 miejsc mocy w prawie 100 miejscowościach na terenia całego kraju
  • polskich czakramów
  • stref geomantycznych
  • przesłań medytacyjnych
  • duchowej symboliki
  • radiestezyjnej siły energii i jej oddziaływania i wykorzystania

Książkę można nabyć wyłącznie w księ­gar­niach, na Allegro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowadzi sprzedaży książek i nie przyjmuje zamówień w tym zakresie!

Leszek Matela

Polska magiczna. Przewodnik po miejscach mocy

Studio Astropsychologii

Białystok, 2009

ISBN 978–83-7377–362-2