Regina Sidorkiewicz „Kolorowy portret duszy”

Posted on kw. 23, 2013

Regina Sidorkiewicz „Kolorowy portret duszy”

Aura jest portretem duszy i ciała. Wokół każdego człowieka powstaje kolorowa otoczka, pole energetyczne człowieka. Jeśli jest ona pełna i nasycona równomiernie kolorami, wyraża człowieka zrównoważonego i zdrowego. Natomiast, gdy pojawiają się zakłócenia w obrazie aury, świadczy to o blokadach energetycznych i dysharmonii. Aura jest wypadkową wszelkich oddziaływań fizycznych, psychicznych i duchowych. Jest też odzwierciedleniem zarówno aktualnego stanu zdrowia, jak też rozwoju duchowego człowieka. Wyraża dotychczasowe doświadczenia i potencjalne możliwości danej osoby. Terapeutką malującą aurę i potrafiącą ją niezwykle trafnie zdiagnozować jest Regina Sidorkiewicz z Zielonej Góry.

Pani Regina nie tylko widzi aurę, ale również potrafi ją namalować oraz zinterpretować jej kształty i kolorystykę. Jasnowidząca terapeutka dostrzega subtelną kolorową poświatę, która otacza każdego, a dla większości z nas jest niewidzialna. Odwzorowuje j następnie przy pomocy kolorowych portretów. Pomocne jest to w stawianiu szczegółowych diagnoz, dotyczących zarówno kwestii zdrowotnych, jak i cech charakterologicznych, psychicznych i duchowych badanej osoby. Regina Sidorkiewicz swoją diagnozę nazywa sporządzaniem „aury zdrowia”. Aura zdrowia jest częścią subtelnej materii, którą jasnowidząca malarka dostrzega jako część aury człowieka. Barwa i natężenie świecenia wiążą się ze stanem energetycznym ciała, a to z kolei ze stanem zdrowia. Dzięki niej jest w stanie określić niedobór lub nadmiar energii w poszczególnych narządach wewnętrznych. Analiza aury pozwala na wczesne rozpoznawanie chorób i stanów przedchorobowych.

Na przykład nadciągające przeziębienie i kaszel zmieniają barwę ciał subtelnych na poziomie astralnym z niebieskiego na szare, mimo że pacjent z medycznego punktu widzenia jest jeszcze zdrowy. Zastosowanie środków zapobiegawczych w tym momencie daje szansę, że choroba nie pojawi się w ciele fizycznym. Utajona, czy jeszcze nie rozpoznana choroba już powoduje zniekształcenie aury. Bardzo cenne w ten metodzie diagnostycznej jest fakt, iż zmiany w aurze wyprzedzają nawet o kilka miesięcy objawy występujące w ciele fizycznym.

Niedobór lub nadmiar barw w aurze człowieka, a więc dysharmonia w aurze, świadczą o dysharmonii w ciele fizycznym. Dzięki kolorowym portretom pani Reginy możemy uświadomić sobie, jaki jest stan naszej duszy i ciała. Człowiek będący w konflikcie ze sobą i z otoczeniem nie może mieć pięknych kolorów w aurze. Wpływ czynników negatywnych, m.in. szkodliwe nałogi, negatywne uczucia (zazdrość, agresja) na kolorystykę aury przejawia się w ściemnionej, zabrudzonej barwie z dominującą szarością.

Korzystnie na naszą aurę wpływają takie czynniki jak pozytywne myślenie, dowartościowanie, samoakceptacja. Wzbogacimy naszą aurę o jasne, czyste i świetliste kolory, znajdując się w atmosferze miłości, dobra, piękna i prawdy. Pani Regina zaleca spacery po lesie , parku, obcowanie ze sztuką, dobrą lekturą, towarzystwo ludzi dobrych, życzliwych. Kreśląc kolory i kształty aury, jasnowidząca malarka przeżywa czasem piękne a czasem pełne niepokoju chwile. Przy „aurach pozytywnych” ma wrażenie, że przebywa w innym wymiarze, nie widzi wokół siebie nic , prócz żywych, świetlistych kolorów i cudownej „melodii ciszy Kosmosu”, trudnej do opisania. Przy malowaniu „aur negatywnych” odczuwa zimno i niepokojące dreszcze. Po takim seansie musi sama doprowadzać się do stanu równowagi i harmonii.

Każda z siedmiu warstw aury związana jest z czakramem, np. pierwsza warstwa z pierwszym czakramem, druga z drugim itd. Czakramy są centrami energii wibrującej w całym ciele, zasilają energią każdą z warstw ciał subtelnych oraz ciało fizyczne. Blokada któregoś z czakramów powoduje na poziomie ciał subtelnych zniekształcenie strumienia przepływającej energii. Regina Sidorkiewicz posiada ten cudowny dar widzenia aury od dzieciństwa, zrozumiała to dopiero jako osoba dojrzała. Po raz pierwszy odkryła swoje zdolności uzdrowicielskie w latach 80-tych, kiedy pomogła własnemu dziecku. Kolejnym sukcesem było powstrzymanie rozwoju stwardnienia rozsianego, dzięki trafnej interpretacji aury i zastosowaniu odpowiednich środków. Terapeutka w praktyce diagnostycznej wykorzystuje również metody radiestezyjne. Opracowała specjalną metodologię diagnozy. Jej wyniki umieszcza na tak zwanym „arkuszu zapisu stanu aury”. Linie zapisu tworzone są metodą „pisma automatycznego” opartego na konwencji mentalnej. Pani Regina stwierdza, jakich kolorów potrzebują poszczególne czakramy, bada stan energii w narządach wewnętrznych, nadmiar lub niedobór witamin i mikroelementów w organizmie, polaryzację osi równowagi bioenergetycznej oraz potencjał energii życiowej. Wieloletnia praktyka potwierdziła przydatność takiej metody diagnozowania pacjenta i wysoką trafność. Jeśli diagnoza jest trafna, to pięć niezależnych parametrów arkusza będzie ze sobą zgodnych. Wizje aury pani Reginy oraz analiza aury, którą nazywa aurodiagnozą, stają się punktem wyjściowym do zlecanych przez nią działań terapeutycznych. Mają one na celu osiągnięcie równowagi energetycznej w organizmie, wyrównanie aury oraz przywrócenie prawidłowej polaryzacji. Terapia obejmuje też chiński masaż receptorów i meridianów, a jeśli istnieje potrzeba, również elektropunkturę i terapię manualną. Dla wzmocnienia i przywrócenia równowagi energetycznej w organizmie dobiera dla każdego pacjenta indywidualny zestaw ziół.

Niezwykłym osiągnięciem zielonogórskiej terapeutki jest uzdrowienie kobiety, której wyznaczono zabieg usunięcia guza piersi. Obraz zdjęcia rentgenowskiego potwierdził portret aury; szarofioletowa plamka w okolicy lewej piersi widoczna była w aurze tej postaci. Ten odcień dawał nadzieję. Gdyby kolor był szary, zgniłozielony czy czarny, oddziaływania bioterapeutyczne – zdaniem Reginy Sidorkiewicz – nie dawałyby szansy uzdrowienia. Dwie wielogodzinne sesje terapeutyczne, podczas których stosowała usuwanie blokad w kręgosłupie, masaż chiński, odblokowanie czakramu serca i czakramu splotu słonecznego przyniosły oczekiwany rezultat. Dzięki kontroli barw aury pani Regina mogła na bieżąco oceniać skuteczność swoich działań. Aura zmieniała kolory, szarości zanikały, pojawiały się odcienie błękitu i jasnego fioletu.

Swoje bogate doświadczenie w dziedzinie analizy barwnej aury i terapii Regina Sidorkiewicz zawarła w książce „Kolorowy portret duszy”, gdzie przedstawiła rysunki różnego typu aury oraz przykłady interpretacji jej subtelnych barw. Prowadzi kursy widzenia aury. Terapeutka przygotowuje też materiały do pracy doktorskiej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęconej aurze. Byłby to niewątpliwie jeden z bardziej niezwykłych doktoratów w Polsce. Aurodiagnostyka i całościowy system terapeutyczny stosowany przez Reginę Sidorkiewicz jest niewątpliwie ciekawym przykładem połączenia zdolności widzenia aury z wiedzą radiestezyjną i paramedyczną.