Tajemnice wiedzy atlantydzkiej

Posted on mar 14, 2013

Tajemnice wiedzy atlantydzkiej

A może znajdujemy w dawnych epokach wspomnienie czegoś co dawno zatraciliśmy, reminiscencję wiedzy, którą autor książki określa mianem atlantydzkiej. Łączyła ona w jedno osiągnięcia intelektu ze wzlotami ducha, technikę i sprawy duchowe. Na wiedzy atlantydzkiej oparła się również geomancja – sztuka wykorzystywania pozytywnych oddziaływań przyrody. Zapraszamy czytelników książki do wspólnej podróży do świata wiedzy atlantydzkiej i geomancji, niekonwencjonalnego spojrzenia na historię i kulturę duchową. Autor opisuje w niej swoje odkrycia na miarę tych, jakich dokonał przed laty Erich von Däniken. Podaje też przykłady, jak dziś praktycznie wykorzystać dawną wiedzę. Świetna lektura dla każdego miłośnika przygody, egzotycznych podróży oraz pasjonata odkrywania tajemnic przeszłości i wiedzy ezoterycznej.

Odkrywanie wiedzy atlantydzkiej dzisiaj

Coraz częściej dochodzimy do przekonania, że wiedzę o przeszłości powinniśmy jak najszybciej zrewidować. Obraz dotyczący prehistorycznej przeszłości, jaki przekazywano nam do tej pory w szkołach, był bardzo uproszczony. Naszych praprzodków wyobrażaliśmy sobie jako prymitywnych ludzi w skórach a o ich umiejętnościach mówiliśmy wręcz pogardliwie. Tymczasem przed tysiącami lat człowiek potrafił tworzyć rzeczy genialne. Wznosił wspaniałe budowle, wykorzystywał to, co dobrego i wspaniałego zaoferowała nam natura, nie niszcząc przy tym środowiska. Dziś ponownie musimy się tego nauczyć, gdyż inna droga rozwoju może doprowadzić do samozagłady. Powinniśmy sięgać po rezerwy i potencjały, które stwarza nam nasza Matka Ziemia i Kosmos, wykorzystać naturalne energie przyrody. Zgłębiając dawne zasady geomancji można odkryć jak to robiono dawniej.

Dziś geomancja jest coraz bardziej doceniana. Staje się przedmiotem wykładowym na wielu uczelniach. Powstają poważne prace naukowe na jej temat. W 1982 roku Jörg Purner obronił na uniwersytecie w Innsbrucku rozprawę doktorską pt.: „Radiestezyjne badania kościołów i miejsc kultu”. Po wnikliwym przebadaniu ponad 90 starych kościołów i ok. 30 miejsc kultu różnych wyznań stwierdził on, że „zarówno prehistoryczne jak i historyczne miejsca kultu znajdują się zawsze na strefie o specyficznym, energetycznym promieniowaniu Ziemi, względnie na skrzyżowaniu tych stref, bądź są usytuowane wzdłuż nich.” Terenem badań Jörga Purnera były : Włochy, Francja, Irlandia, Austria i RFN. Okazało się, że ołtarze, a również często i ambony znajdują się w najsilniej promieniujących pozytywną energią rejonach. Wszystko wskazuje na to, że dające się zmierzyć metodami radiestezyjnymi promieniowanie było świadomie wykorzystywane przez ich dawnych użytkowników. Dawni kapłani tak lokalizowali obiekty sakralne, aby strefy pozytywnego oddziaływania wprowadzały kapłanów oraz wiernych w odpowiedni nastrój sprzyjający modlitwie i pracy duchowej. Wiele miejsc mocy zlokalizował Purner na terenie Irlandii i okolicznych wysepkach. Tutejsi mnisi chrześcijańscy wykorzystując doświadczenia Druidów i Celtów budowali swoje klasztory w miejscach o niezwykle korzystnym oddziaływaniu. Najczęściej wszystkie najważniejsze budowle sakralne irlandzcy misjonarze lokalizowali w miejscach dawnych kultów przedchrześcijańskich. Dzięki temu kontynuowali w pewien sposób dawną tradycję geomantyczną i atlantydzką wzbogacając ją o doświadczenia budownictwa chrześcijańskiego.

Duże znaczenie posiadają również badania naukowe dotyczące miejsc mocy i ich wpływu na człowieka. Pionierskie przedsięwzięcia w tym zakresie podjęła dr Noemi Kempe, austriacka badaczka z Grazu. Przedmiotem jej badań są zarówno dające się zmierzyć cechy fizyczne miejsc mocy jak i ich wpływ na ludzi. Kompleksowe pomiary zostały przeprowadzone pod jej kierownictwem w zabytkowej kaplicy św. Jana w Pürgg w Austrii. Badania wykazały, że wpływ miejsc mocy na człowieka istnieje.

Niezwykle istotne wydaje mi się praktyczne wykorzystanie wiedzy atlantydzkiej i zasad geomancji w czasach współczesnych. Budząca się świadomość ekologiczna, eksperymenty z energią kształtów i symboli oraz prace badawcze nad tzw. wolnymi energiami Kosmosu wydają się być właściwymi krokami na drodze odczytania spuścizny Atlantów.

W tym kontekście warto dostrzec, iż coraz większego znaczenia nabiera turystyka geomantyczna. Wyprawy do miejsc mocy łączące zwiedzanie ze zdobywaniem wiedzy ezoterycznej oraz zbieraniem doświadczeń duchowych stają się od kilku lat w Europie Zachodniej i USA coraz bardziej modnym, nowym rodzajem turystyki. Geomancję można w pełni zrozumieć jedynie wtedy, kiedy przeżyjemy ją i doświadczymy osobiście. Nie bójmy się otwarcia na oddziaływania miejsc mocy. To, co oferuje nam przyroda, nie ma żadnego kontekstu ani religijnego ani światopoglądowego. Są to naturalne energie występujące w naszym otoczeniu. Skoro stymulują one swoimi subtelnymi wibracjami rozwój wewnętrzny człowieka, spróbujmy z nich skorzystać. Odwiedzajmy takie miejsca, medytujmy w nich, próbujmy rozmyślać w nich o trapiących nas problemach a nawet szukać inspiracji do podejmowania ważnych decyzji życiowych. Pamiętajmy również, że miejsca mocy mogą pogłębić nasze życie religijne. Godne polecenia są dla ludzi wierzących pielgrzymki do słynnych sanktuariów i kościołów. Człowiek właśnie w takich miejscach otwiera się najpełniej na wpływy boskie. Nie bez powodu budowano w nich od zarania dziejów świątynie.

W miejscach mocy uzyskamy także impuls bioenergetyczny, który może okazać się niezwykle pomocny w pokonaniu różnych dolegliwości naszego organizmu. Dodatkowym bodźcem dla polepszenia naszego stanu zdrowotnego będzie też np. woda nabrana ze źródełka znajdującego się w miejscu mocy.

Wspólne wyprawy do miejsc mocy połączone z seminariami pozwalają na prawdziwe poznanie tajemnic geomancji. Ich uczestnicy uczą się badać i wykorzystywać praktycznie subtelne oddziaływania Ziemi i Kosmosu. Skoro na Zachodzie turystyka geomantyczna zdobyła sobie zwolenników, warto i u nas spróbować. Z chęcią powitam inicjatywy w tym zakresie (dział kontakt). Patrz też informacje: Wyprawy do miejsc mocy.

Rozszerzenie oferty turystycznej o wizyty w miejscach mocy zaowocuje poszerzeniem zainteresowania geomancją i wiedzą atlantydzką. Nastąpi, jak choćby w przypadku feng shui, ponowne wykorzystanie zapomnianej wiedzy naszych przodków. Geomancja i wiedza atlantydzka ciągle czekają, aby ludzie na progu XXI wieku odkryli je znowu i zaczęli czerpać z ich bogactwa.

Książkę można nabyć wyłącznie w księ­gar­niach, na Allegro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowadzi sprzedaży książek i nie przyjmuje zamówień w tym zakresie!

Leszek Matela

TAJEMNICE WIEDZY ATLANTYDZKIEJ

Studio Astropsychologii

Białystok, 2000

ISBN 83–86737-91–3